KTG houtland

Tennisgezelschap opgericht op 20 juli 1959

KTG

Club Statistieken

U6
U7 - U12
30 plussers
40 plussers
vrijwilligers
totaal aantal leden
KTG Houtland is een actieve tennisvereniging met een totaal aantal van ruim 400 leden. Hiervan is ongeveer de helft jeugd.
Een groot deel van de leden is als vrijwilliger betrokken bij de dagelijkse werking van de club, bardienst, onderhoud van het terrein, organisatie, bestuur, ...
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische Tennis Bond
VTV-stamnummer 2011

Huishoudelijk reglement KTG Houtland

 1. Leden

Enkel leden die hun lidgeld betaald hebben, mogen gebruik maken van de accommodatie van de club in overeenstemming met dit huishoudelijk reglement en de richtlijnen van de raad van beheer.

 1. Lid worden

zie website KTG Houtland  lid worden Ik was reeds lid van KTG Houtland in het zomerseizoen. Ik ben lid geworden van KTG Houtland in de winter. Ik word lid van KTG Houtland in de loop van het zomerseizoen.

De club verlangt dat er tussen de leden een goede verstandhouding heerst en dat de leden zich op basis van fairplay gedragen. De leden dienen de richtlijnen stipt na te leven. De ouders zijn verantwoordelijk dat de kinderen het reglement van de club naleven. De niet-tennisspelende kinderen mogen zich niet binnen de tennisomheining van de terreinen begeven. Er zijn geen dieren toegelaten binnen de gebouwen. Honden moeten bij hun baasje blijven. De begeleider dient de uitwerpselen in de afvalcontainer te deponeren.

 1. Uitrusting

Het is enkel toegelaten zich met tennisschoenen op de terreinen te begeven. Tenniskledij conform het reglement ‘Tennis Vlaanderen’ is verplicht.

 1. Bezetting van de terreinen

 2. Reservering van een terrein kan enkel gebeuren via het reserveringssysteem. Elke speler kan 3x reserveren in de daluren (voor 18u) en 2x reserveren in de piekuren (vanaf 18u).

 3. Les volgen telt ook als reservatie.

 4. Per dag kan je éénmaal reserveren.

 5. Gelieve aansluitend te reserveren zodat geen halve uren verloren gaan, vooral in de piekuren.

 6. De namen van de spelers worden steeds juist vermeld, tenzij je iemand uitnodigt die geen lid is; dan gebruik je het woord ‘gast’.

 7. Gebeurt het dat je plots niet kan spelen, gelieve dan het gereserveerde terrein zo vlug mogelijk te annuleren. Andere spelers kunnen er dan eventueel gebruik van maken.

 8. Je kan maximum een week op voorhand reserveren.

 9. Uitnodigingen

Elk spelend lid mag per seizoen 3 maal een persoon die geen lid is, uitnodigen tegen een vergoeding van 5 euro per persoon. Dit dient betaald te worden aan de bar in het clubhuis. Uitnodigen: indien mogelijk, liefst tijdens de daluren of tijdens het weekend.

 1. Jongeren

De jongeren tot 16 jaar mogen spelen tot 18u. Wordt als 16-jarige beschouwd, diegenen die 16 jaar zijn op 1 januari van het desbetreffende jaar. Jongeren die een klassement hebben van minimum 15 punten mogen ook na 18u spelen.

 1. Inrichting

 2. Alvorens het terrein te verlaten, dienen de leden hun terrein te slepen. Zolang een terrein niet volledig opgedroogd is, is het verboden het terrein te betreden. Het is ten strengste verboden plassen op het terrein open te slepen. Hou hier aub rekening mee!

 3. Iedereen dient de accommodatie zo net mogelijk te houden.

 4. Enkel personen, aangesteld door het bestuur, mogen aan het terrein en de accommodatie werken. De terreinen worden NIET onder handen genomen door de leden.

 5. De terreinverzorgers en bepaalde bestuursleden die de cursus ‘terreinverzorging’ gevolgd hebben, beslissen over het aanpakken van de terreinen en kunnen eventueel andere leden aanspreken om hen te helpen.

 6. Verlichting

De lichten worden enkel bediend door de barman of –vrouw of een lid van het bestuur, dit op vraag van de speler of indien nodig. Er wordt geen verlichting toegelaten na 00u, tenzij afwijking toegestaan wordt door het bestuur of de tornooileiding. Verlichting van de terreinen in het kader van tornooien, kampioenschappen en lessen worden niet aangerekend.

 1. Sancties

De raad van beheer kan volgende sancties opleggen aan leden die inbreuk plegen op de statuten, het huishoudelijk reglement of de richtlijnen van de raad van beheer of die de vereniging benadelen:

 • een berisping
 • een geldboete van minimum 1/10 van tot maximum 10 maal het lidgeld voor de categorie van het betrokken lid
 • een schorsing om de sportaccomodatie te gebruiken van minimum 8 dagen tot maximum 6 maanden
 • het verbod om de club te betreden gedurende een termijn van minimum 8 dagen tot maximum 6 maanden

Wanneer een lid verdacht wordt van een inbreuk op de statuten, het huishoudelijk reglement of de richtlijnen van de raad van beheer of van het benadelen van de vereniging, in dergelijke mate dat dit aanleiding kan geven tot een sanctie, stelt de voorzitter, of bij belangenconflicten of afwezigheid een lid van het dagelijks bestuur, een lid van de raad van beheer aan om het geval te onderzoeken en aan de raad van beheer verslag uit te brengen.

 1. GDPR
 
Nicole

Voorzitter

Sofie

Activiteiten

Pieter

Verantwoordelijke Bar

Sam

Infrastructuur

Ine

Secretariaat

Kevin

Communicatie

Viviane

Financiën

Lid worden?


Tennissen bij Houtland?
Schrijf je in bij de club via de website van tennis & padel Vlaanderen via onderstaande link!

tennisenpadelvlaanderen.be

Huishoudelijk regelement


Deelnemen aan activiteiten op de club betekend dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement en de richtlijnen van de raad van beheer.

download hier het regelement

Sportongevallen

Wat te doen...

Wat te doen...

Een sportongeval op mijn club, wat moet ik doen?
1. Verwittig de Cubverantwoordlijke Sportongevallen
2. download onderstaand aangifteformulier en vul het in,
3. stuur dit ingevulde formulier naar de Secretariaat Sportongevallen,
4.de clubverantwoordelijke doet aangifte bij Ethias en volgt dit verder op.

aangifteformulier sportongeval

Grensoverschrijdend gedrag

Meldpunt

Meldpunt

Zeg samen met ons neen tegen grensoverschrijdend gedrag! Voor KTGHoutland en de Tennisschool is het duidelijk:
grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd.

Meer lezen?