Een sportongeval op mijn club, wat moet ik doen?

  1. Verwittig de Cubverantwoordlijke Sportongevallen
  2. download dit formulier: aangifteformulier_sportongevallen.pdf en vul het in,
  3. stuur dit ingevulde formulier naar de Clubverantwoordelijke Sportongevallen,
  4. de clubverantwoordelijke doet aangifte bij Ethias en volgt dit verder op.