050 21 21 90

 OM IN TE SCHRIJVEN - KLIK HIER

  • Het rekeningnummer waarop dient betaald te worden, is voor iedereen gelijk, zijnde
    de KBC-rekening BE37 738 0002916 28 op naam van KTG Houtland
  • Het bedrag hangt af van je leeftijd en moment van betaling. De mogelijke situaties met het overeenstemmend bedrag vind je in onderstaand overzicht
  • Voorwaarde om les te kunnen volgen bij Houtland Tennis School (HTS), is dat je lid bent van Koninklijk Tennis Gezelschap Houtland (KTGH)
  • Het is belangrijk dat wij over jouw juiste coördinaten beschikken (adres, email, tel.nr, geboortedatum), zodat we oa de verzekering kunnen in orde brengen en je op de hoogte kunnen houden van alle clubnieuws. Zeker nieuwe leden, maar ook bestaande leden met gewijzigde gegevens, kunnen deze info best doorgeven aan onze secretaris Wouter Haelewyn via wouter@ktghoutland.be
  • Kijk zeker eens na bij je mutualiteit of er geen tussenkomst in het lidgeld van een sportclub voorzien is voor jou. Het hiertoe vereiste formulier kun je ter aanvulling en ondertekening best aan iemand van het bestuur bezorgen
Ik was reeds lid van KTG Houtland in het zomerseizoen 2018 (= reeds lid vóór oktober 2018)

leeftijd

geboortejaar

standaardtarief

betaling na 01/03/2019

0 - 6 jaar

2013 en later

15,00

25,00

7 - 12 jaar

2007 t.e.m. 2012

45,00

55,00

13 - 17 jaar

2002 t.e.m. 2006

70,00

90,00

vanaf 18 jaar

2001 en vroeger

140,00

160,00

 

Niet-spelende leden

30,00

30,00


Na betaling van bovenstaand bedrag ben je lid van KTG Houtland tot 31 maart 2020.

Ik ben lid geworden van KTG Houtland in de winter 2018/2019

Je hebt een bijdrage van EUR 25,00 betaald om lid te zijn (en verzekerd te zijn) tot 31 maart 2019. Wens je na het winterseizoen verder te tennissen bij KTG Houtland (al dan niet met tennislessen), dan dien je het lidgeld te betalen volgens de tabel uit punt 1) waardoor je lid wordt van KTG Houtland tot 31 maart 2020.

Ik word lid van KTG Houtland in de loop van het zomerseizoen 2019
(= in de periode april – september 2019)

Was je nooit lid van KTG Houtland, of was je vroeger nog lid  maar is dit minstens 1 jaar geleden, dan betaal je lidgeld volgens de tabel uit punt 1) (standaard tarief) maar indien het seizoen over halfweg is (= vanaf 1 juli) val je terug op de helft van het tarief.
Bv een volwassene die voor het eerst lid wordt in de loop van de maand juli 2019, betaalt 70 eur (140 eur / 2).
Na betaling van dit bedrag ben je lid van KTG Houtland tot 31 maart 2020.

Hierop zijn er 2 uitzonderingen (tijdelijk geen lidgeld te betalen):

  • Start To Tennis (volwassenen): een Tennis Vlaanderen-project om mensen via een aangepaste lessenreeks te laten kennis maken met de tennissport
  • 1 week vakantiestage (jeugd)

Wordt er verder getennist na de Start To Tennis lessen of na die ene week stage, dan volg je de algemene regel zoals hierboven uitgelegd.

Bij verdere vragen of onduidelijkheden hierover, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Facebook
Pin It